Бібліотека сайту Українське життя в Севастополі "Весела Абетка" - Для дітей України

Здорові поради


Звук і здоров'я людиниКожен із нас постійно живе в світі звуків, вони супроводжують нас щоденно: шарудіння, шелест, скрип, грюкання тощо.

ЩО ТАКЕ ЗВУК

Звук — поширення хвилями коливного руху частинок пружного середовища; це фізичне відчуття, спричинене дією звукових хвиль на орган слуху людини та тварини. За фізичною природою звук має енергію. Як засвідчено в Біблії, все починалось зі Слова. А слово — це передовсім набір певних конкретних звукових частот. Частота природних електромагнітних хвиль є основою звукового спілкування у природі.

Для виникнення й поширення звуку необхідне середовище, яке має певну масу і пружність. Для біосфери, в якій живе людина, таким середовищем є звичайний фізичний простір, атмосфера. Стан атмосфери, а отже, і економічні умови життя людини на Землі сьогодні суттєво погіршились, причому особливе значення для людини мають шкідливі електромагнітні поля різних частот, передовсім звукових.

Діапазон частот, які сприймаються людиною, лежить в межах 16-20000 герців, проте найкраще вухо чує звуки в діапазоні 2000-5600 герців.

ЯК ЛЮДИНА ЧУЄ ЗВУК

Таємниці вуха починаються з овального вікна — порога внутрішнього вуха. Тут звукові хвилі розповсюджуються в рідині — перелімфі, якою заповнений равлик. Цей орган внутрішнього вуха нагадує равлика, має довжину близько 3 см і розділений перегородкою на дві частини. Перегородка равлика складається з основної мембрани. Вперше структуру мем— брани вивчив угорський вчений Георг фон Бекеші в 30-40-х роках минулого століття, і за це відкриття був удостоєний у 1961 році Нобелівської премії.

Перетворення механічних коливань в електричні сигнали відбувається в так званому органі Корті, розташованому над верх-ньою частиною основної мембрани. Цей орган є набором 23500 "м’язових" комірок, розташованих вздовж у чотири ряди.

Те, що діється тут зі звуком, поки залишається таємницею. Відомо лише, що звук закодований спалахами електричної активності. Кожна волосяна комірка ніби вистрілює електричний імпульс, але природа коду залишається нез’ясованою.

Механізм біофізичної роботи внутрішнього вуха людини надто тендітний, складний, і до цього процесу варто ставитися з повагою.

Завдяки науково-технічному прогресові та й віянням моди багато хто з нас сьогодні не мислить свого існування без навушників, сотових чи радіотелефонів. Безпечність такого сприйняття звуку з точки зору так званої звукової гігієни людини майже не вивчена.

Важливу роль у роботі вуха як органа відіграє рідина, а точніше рідкий кристал — ендолімфа. Для цього рідкого кристала зовсім не байдуже, які, якої інтенсивності і як довго діють на нього електромагнітні хвилі звуку. Йдеться не лише про можливі незворотні зміни звукових характеристик органа слуху людини (так би мовити, техногенне старіння вуха молодої людини), а й про дію на мозок, який теж на 95% складається з рідини, що реагує навіть на найслабші електромагнітні техногенні поля різної частоти.

ВІБРАЦІЇ, ІНФОРМАЦІЯ І ЗДОРОВ’Я

Найважливішою характеристикою мовлення (звуку) людини є його частотний спектр вібрацій. Нагадаємо, що саме життя є вібрацією. В основу життя природа заклала коливання. В організмі людини всі його складові, клітини керуються різними частотами. Для нормального здорового організму — це один спектр частот, тоді як при найменшому відхиленні від норми, від гармонії спектр частот змінюється.

Йдеться про внутрішню гармонію. Не менш важливими для людини є й зовнішні звукові частоти, які, як за спектром частот, так і за інтенсивністю істотно впливають на неї, причому цей вплив може бути як позитивним (що гармонізує), так негативним (руйнівним).

Благотворний, лікувальний вплив на людину, її біоенергетику, духовність справляє духовна, класична музика, в якій звучання підпорядковується закону гармонії, або "золотому перетину". З історії розвитку цивілізації відомо, що Піфагор вранці і ввечері співав і змушував робити це своїх учнів. Прихильником лікувальної дії музики був і Авіценна. І зараз лікувально-оздоровче значення музики важко переоцінити. Музики, що гармонізує життя. Але ми спостерігаємо в суспільстві широке використання рок-музики, так званих темпових, шумових мелодій, якими захоплюється сучасна молодь. Постійне сприйняття таких звуків призводить не до гармонії духовності і психіки людини, а швидше до її руйнації. Захоплюючись такою музикою, для відновлення збалансованості свого психічного стану людина повинна періодично прослуховувати класичну музику. Чи не вбачаєте ви зв’язок між предметом нашої розмови і загальним психічним станом суспільства, який нині ближчий до агресивного, аніж до врівноваженого?

З точки зору інформаційного впливу слова, звуку в суспільстві визначальну роль відіграють засоби масової інформації. Постійне засмічення звукової сфери людини, — особливо молоді, дітей, — згубно, деструктивно впливає на мозок, на психіку в цілому.

Спілкування між людьми з точки зору частотного впливу індивідуальних звуків мови може бути різним, виходячи з індивідуальних звукових частот кожного. Це так звані біоенергоінформаційні процеси взаємодії в природі. Тут доречно нагадати, що Боже Слово вчить людину жити в спокої і духовній біоенергетичній рівновазі. Зокрема, православна церква категорично забороняє священнослужителям проповідь чи молитву навантажувати інтонацією чи емоціями. Це є ні що інше, як біо-енергоінформаційний захист, захист звукосфери людини.

Згадаймо, що близько 70 відсотків усіх хвороб спричинені психосоматикою, і звукоінформаційний вплив тут є найважливішим.

Збереження нормальної звукосфери для людини — це запорука передовсім її психічного, а отже, і фізичного здоров’я.

Джерело*

Дизайн Валентин Iванов