Бібліотека сайту Українське життя в Севастополі "Весела Абетка" - Для дітей України

Ділові поради


Правила успішної кар'єри


♦ Достеменно вивчи сферу діяльності своєї компанії.

♦ Стань професіоналом у власній галузі діяльності.

♦ Дотримуйся ділової етики.

♦ Оволодій мистецтвом спіл­кування.

♦ Відповідально стався до своєї роботи.

♦ Розумно використовуй влас­ний робочий час, аби не за­сиджуватися допізна.

♦ Не бери на себе чужі обо­в’язки.

♦ На роботі займайся лише працею, а не особистими справами.

♦ Не ув’язуйся в конфлікти, якщо не відчуваєш у собі дос­татню гнучкість.

♦ І, нарешті, роби ставку не на зовнішні дані, а на профе­сіоналізм.

 

 


*

Дизайн Валентин Iванов